För den som undrar

om DI-anmälningarna och Di:s gensvar så finns dessa att läsa i Carinas tankebok.
Orsaken till anmälningarna har fått en man som säger sig vara juridiker!? att mena att Uknm är oseriös. Han säger sig ska ha/ta kontakt med alla mansjourer i Sverige och påtala detta. Vad har Uknm med Gökboet att göra?
Jag luskar vidare.