Det kanske inte

var så smart att göra som jag gjorde, att göra Centrifugen till ren dagbok och Jag, i Centrifugerat, till en tankebok. Nu flyttar jag över det jag skrivit i Centrifugens Jag (kursiv text).