Forts tandläkeri

Efter det positiva besked jag fick från klinikchefen Peter så kunde jag bara inte låta bli att skicka ett svar:

Tack för Ert svar!

Det gläder mig att ni från anamnes kan utläsa den potential som kommer
att komma Tibblekliniken tillgodo och även så till blivande patienter
naturligtvis.

Jag är villig att börja med en provanställning och låt mej då föreslå
att den vecka jag erbjudit mej arbeta gratis må utgöra
provanställningens tidsrymd.

Eftersom Tibblekliniken, som jag förstår, är väl mån om sina anställda
och vill deras väl, kan jag tänka mej att friskvård i form av medlemskap
i Kungsängens golfklubb ingår som förmån, likväl som den utrustning som
kan behövas för att utöva sporten liksom de avgifter som härtill hör.

Vad gäller lön i övrigt tror jag säkert vi kan komma överens.

Fram till och med den sista oktober i år har jag en månads
uppsägningstid från min nuvarande anställning. Efter den första november
gäller tre månaders uppsägning eftersom jag därefter varit anställd i
företaget mer än ett år. För att inte förspilla tiden har jag sagt upp
mej från min nuvarande tjänst som bergsprängare, från och med 2007-10-01
och står således efter 2007-11-01 till Tibbleklinikens tjänst.

Tacksamt emotser jag uppgifter (ålder, civilstånd, mått och fotografi)
på min blivande tandsköteska.

Med glada och ödmjuka hälsningar tecknar jag er, blivande medarbetare,

Karl-Axel Jonsson