Att stilla kunna se framtiden an.

Nu, först nu vågar jag tänka ett år framåt i tiden. Efter samtalet igår där vi önskade varandra trevlig sommar och vi kom överens om att om det inte händer något dramatiskt så behövs ingen ytterligare kontakt förrän om ett år. Det var med vår handläggare på fogdemyndigheten jag pratade…