Ångest.

Tre dagars iskall kniptångångest är över. En ångset som lamslagit tanke, ord och gärning. Jag pådyvlar Carinas moster himlens alla änglars välsgnelse.
God.
Jag tror FORTFARANDE att människan från födseln är god men börjar acceptera tanken att när hon blivit vuxen inte alltid är det. En ny känsla att ta vara på och se vart den leder.