Kungörelse.

posted in: Blandat | 0

Vi har idag satt JOWES i konkurs.
Edgångssammanträde hålls i början på Juni.
Ytterligare frågor besvaras, enbart, av advokat Lars Lindholm, Stockholm.

Follow KA:

Latest posts from
Comments are closed.