Frågorna är många,

svåra och obesvarade. Matematiskt är en fråga plus en fråga lika med två frågor men just nu gäller inte mattereglerna. Nu är en fråga plus en fråga lika med fem frågor.