Nu är jag så arg på

en tjugotreåring så jag smäller av.
Den 7:e mars
är det tänkt jag ska bli morfar. Jag har beställt att barnbarnet ska dra ut lite på tiden och komma den 14:e men det tycks inte bli så. 4700 gram väger barnet just nu där det ligger i magen så senast den 10:e sätter man igång förlossningen om ingenting hänt dessförinnan. Detta med tanke på ev. komplikationer. Jag känner att den första nervositeten börjar komma.