För att bygga nytt

måste det gamla rivas, det skrev jag om för ”ett tag” sedan. Det gamla måste rivas ned i sina minsta beståndsdelar för att sedan det nya ska kunna byggas upp. Det känns som om jag inte hittar bitarna.
Jo, titta, där är en! Men vad ska den vara till? Hur används den???
Åh, jag kom på vad det är. Det är min vilja. Öch det där, det är ju mitt ”så här tycker jag”! Men hur i hela världen används de?
Tänk om jag gör illa mej om jag lär mej använda dem. Eller någon annan. Och i så fall, vad händer då. Jag vill ju inte göra illa någon. Jag vill ju vara snäll för det skulle jag vara som barn. Inte säga till eller från. Pappa visade aldrig hur man skulle göra, han var jättesnäll!
Och vad är det där då? Jo, det är ju berättelsen om mitt liv