Jag har nog drabbats

av en chock. Jag inser att jag inte ska tro att jag kan vara säker på vad som kommer att hända, varken om en timme, en dag eller om ett år! Jag inser att jag ofta tänkt ”tänk om”. ”Tänk om” jag gjorde så vid den situationen eller om jag kunde göra si imorgon. Jag inser att jag inte, i en bemärkelse, levt i nuet.