Jag ids inte,

orkar inte, vill inte. Det är ingenting värt. Kanske har jag fel, jättefel eftersom det är de godas tystnad som är största faran (om jag får kalla mej god).