Jag brukar tänka

att när något nytt ska byggas av något gammalt måste det gamla rivas. Det gamla måste rivas ned i sina minsta beståndsdelar. Brädor, plank och tegelsten i ett gammalt hus måste plockas ned, rengöras och sorteras för att kunna användas igen. När alla delarna ligger utspridda på marken utgör de ingen helhet. De måste fogas samman igen.
Svårt, jobbigt och tar tid.
Just nu är väl de mentala delarna av mej tillräckligt nedplockade, känns det som, för att börja bli rengjorda och sorterade.
Det är tur att det är lungt på Jowes.